немски » испански

Вижте също: in

III . in [ɪn] ADJ fam

IM <-(s), -(s); -, -(s)> [i:ˈʔɛm] NOUN mf

IM abbreviation of informelle(r) Mitarbeiter(in)

IM

III . in [ɪn] ADJ fam

imstande, im Stande [ɪmˈʃtandə] ADV (fähig sein)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文