немски » испански

ich [ɪç] PERS PRON

Ichlaut <-(e)s, -e> NOUN m, Ich-Laut NOUN m <-(e)s, -e> LING

Über-Ich, Überich [ˈy:bɐʔɪç] NOUN nt <-s, ohne pl > PSYCH

Icherzähler(in) <-s, -; -, -nen> NOUN m(f), Ich-Erzähler (in) NOUN m(f) <-s, -; -, -nen>

Icherzählung <-, -en> NOUN f, Ich-Erzählung NOUN f <-, -en> LIT

Ichbewusstsein <-s, ohne pl > NOUN nt, Ich-Bewusstsein NOUN nt <-s, ohne pl > PSYCH

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文