немски » испански

Преводи за „hinlegen“ в немски » испански речника (Отидете на испански » немски )

I . hin|legen VERB trans

1. hinlegen (Dinge):

2. hinlegen (Verletzte, Kind):

II . hin|legen VERB refl sich hinlegen

1. hinlegen (auf Boden):

2. hinlegen (ins Bett gehen):

3. hinlegen fam (hinfallen):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文