немски » испански

Hin- und Rückreise <-, -n> NOUN f

Hin- und Herweg <-(e)s, -e> NOUN m

Hin- und Herweg → Hin und Rückweg

Hin- und Rückfahrkarte <-, -n> NOUN f

Hin- und Rückfahrt <-, -en> NOUN f

Hin- und Rückflug <-(e)s, -flüge> NOUN m

Hin- und Rückweg <-(e)s, -e> NOUN m

hin- und her|bewegen* VERB trans

Hin-und-her-Gerede <-s, ohne pl > NOUN nt a. abw

hin- und herwerfen VERB

Потребителски запис

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文