немски » испански

Code-Größe <-, -n> [ˈko:t-] NOUN f INFOR

groß <größer, am größten> [gro:s] ADJ

2. groß (hoch, hochgewachsen):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文