немски » испански

II . schreiben <schreibt, schrieb, geschrieben> [ˈʃraɪbən] VERB refl sich schreiben

Schreiben <-s, -> [ˈʃraɪbən] NOUN nt

wund schreiben, wund|schreiben [ˈ--] VERB refl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文