немски » испански

fiel [fi:l] VERB

fiel 3. imp von fallen

Вижте също: fallen

fallen <fällt, fiel, gefallen> [ˈfalən] VERB intr +sein

5. fallen (Licht):

fallen <fällt, fiel, gefallen> [ˈfalən] VERB intr +sein

5. fallen (Licht):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文