немски » испански

Ende1 <-s, ohne pl > [ˈɛndə] NOUN nt

2. Ende (zeitlich):

fin m
final m

3. Ende fam (Strecke):

Ende-Taste <-, -n> NOUN f INFOR

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文