немски » испански

II . einen [ˈaɪnən] VERB refl

einen sich einen geh:

Ein-Tages-Engagement <-s, -s> NOUN nt

Ein-Megabit-Chip <-s, -s> NOUN m INFOR

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文