немски » испански

die [di(:)] DEF ART DEM PRON REL PRON

die → der, die, das

Вижте също: der, die, das , der , das

I . der, die, das <die> [de:ɐ, di:, das] DEF ART

der, die, das
el m
der, die, das
la f
los m pl
las f pl

der DEF ART DEM PRON

der gen/dat von die gen von pl, die, der, die, das

das [das] DEF ART DEM PRON REL PRON

das → der, die, das

der DEF ART DEM PRON

der gen/dat von die gen von pl, die, der, die, das

I . der, die, das <die> [de:ɐ, di:, das] DEF ART

der, die, das
el m
der, die, das
la f
los m pl
las f pl

Вижте също: jene , diese

jene, jener, jenes [ˈje:nə, -nɐ, -nəs] DEM PRON geh

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文