немски » испански

bringen <bringt, brachte, gebracht> [ˈbrɪŋən] VERB trans

1. bringen:

zustande bringen, zu Stande bringen [-ˈ--] VERB trans

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文