немски » испански

I . brechen <bricht, brach, gebrochen> [ˈbrɛçən] VERB intr

2. brechen (Freundschaft):

3. brechen fam (erbrechen):

III . brechen <bricht, brach, gebrochen> [ˈbrɛçən] VERB refl sich brechen

1. brechen (Licht):

2. brechen (Wellen):

Ess-Brech-Sucht <-, ohne pl > [ˈ-ˈ--] NOUN f, Eß-Brech-SuchtUS NOUN f MED

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文