немски » испански

I . bis [bɪs] PREP +akk

III . bis [bɪs] ADV MUS

Von-bis-Spanne <-, -n> NOUN f

ne bis in idem JUR

Von-bis-Preis <-es, -e> NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文