немски » испански

I . böse [ˈbø:zə] ADJ

4. böse fam (unartig):

bös [bø:s] ADJ

bös → böse

Вижте също: böse

I . böse [ˈbø:zə] ADJ

4. böse fam (unartig):

Böse <-n, ohne pl > NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文