немски » испански

aufs [aʊfs] fam

aufs = auf das, auf

Вижте също: auf

III . auf [aʊf] ADV

2. auf fam (nicht im Bett):

3. auf fam (offen, geöffnet):

auf

4. auf (aufwärts):

auf
auf!

III . auf [aʊf] ADV

2. auf fam (nicht im Bett):

3. auf fam (offen, geöffnet):

auf

4. auf (aufwärts):

auf
auf!

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文