немски » испански

Alt1 <-s, ohne pl > NOUN m MUS

Alt2 <-s, -> NOUN nt (Altbier)

Alt-Taste <-, -n> NOUN f INFOR

Alt-Gr-Taste <-, -n> NOUN f INFOR

Alt­vor­de­rer (Altvordere) NOUN

Потребителски запис

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文