немски » испански

All <-s, ohne pl > [al] NOUN nt

all-inclusive [ˈɔlɪnˈkluːsɪv] ADV ADJ (Pauschalreise, Angebot)

All-inclusive-Urlaub <-(e)s, -e> [ɔːlɪnˈkluːsɪfuːɐlaup] NOUN m

All-Inclusive-Angebot <-(e)s, -e> NOUN nt

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文