немски » испански

zehntausend ADJ

Вижте също: achttausend

achttausend [ˈ-ˈ--] ADJ

achttausend [ˈ-ˈ--] ADJ

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文