немски » испански

Vertrag <-(e)s, -träge> [fɛɐˈtra:k, pl: fɛɐˈtrɛ:gə] NOUN m

1. Vertrag a. JUR:

EG-Vertrag <-(e)s, -träge> NOUN m HIST

EU-Vertrag <-(e)s, -träge> NOUN m EU

EU-Vertrag <-(e)s, -träge> NOUN m

GmbH-Vertrag <-(e)s, -träge> NOUN m JUR

ABM-Vertrag <-(e)s, -träge> NOUN m WIRTSCH

Immobilien-Leasing-Vertrag <-(e)s, -träge> NOUN m JUR

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文