немски » испански

Typ <-s, -en> [ty:p] NOUN m

2. Typ fam (Mann):

Typ
tío m
Typ
gallo m LatAm

Golgi-Typ <-s, -en> NOUN m ANAT

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文