немски » испански

Tochter <-, Töchter> [ˈtɔxtɐ, pl: ˈtœçtɐ] NOUN f

1. Tochter (Kind):

hija f

Mutter-Tochter-Richtlinien NOUN f pl WIRTSCH

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文