немски » испански

Test <-(e)s, -s [o. -e]> [tɛst] NOUN m

HIV-Test <-(e)s, -s [o. -e]> NOUN m MED

Adson-Test <-(e)s, -s [o. -e]> [ˈɛdsn-] NOUN m MED

Allen-Test <-(e)s, -s [o. -e]> [ˈɛlən-] NOUN m MED

Multiple-Choice-Test <-s, -s [o. -e]> [ˈmaltɪpəlˈʧɔɪs-] NOUN m

Östrogen-Gestagen-Test <-(e)s, -s [o. -e]> NOUN m MED

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文