немски » испански

Passstelle, Pass-Stelle NOUN f <-, -n>

Einschussstelle, Einschuss-Stelle NOUN f <-, -n>

ABM-Stelle <-, -n> [a:be:ˈʔɛm-] NOUN f WIRTSCH

anstelle, an Stelle [anˈʃtɛlə] PREP +gen

Au-pair-Stelle <-, -n> NOUN f

I . stellen [ˈʃtɛlən] VERB trans

3. stellen (bereitstellen):

4. stellen (Verbrecher):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文