немски » испански

Stuck <-(e)s, ohne pl > [ʃtʊk] NOUN m

1. Stuck (Material):

estuco m

2. Stuck (Stuckarbeit):

Gussstück, Guss-Stück NOUN nt <-(e)s, -e> ARCHIT, TECH

Passstück, Pass-Stück NOUN nt <-(e)s, -e> TECH

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文