немски » испански

II . schneiden <schneidet, schnitt, geschnitten> [ˈʃnaɪdən] VERB refl sich schneiden

1. schneiden (verletzen):

III . schneiden <schneidet, schnitt, geschnitten> [ˈʃnaɪdən] VERB intr (Kälte, Strick)

klein schneiden, klein|schneiden

klein schneiden irr VERB trans:

Schneide <-, -n> [ʃnaɪdə] NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文