немски » испански

Sache <-, -n> [ˈzaxə] NOUN f

3. Sache JUR (Fall):

caso m
in Sachen [o. in der Sache] ... gegen ...
en la causa... contra...

4. Sache (Stundenkilometer):

Verschlusssache, Verschluss-Sache <-, -n> NOUN f

Nachlasssache, Nachlass-Sache NOUN f JUR

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文