немски » испански

ROM <-(s), -(s)> [rɔm] NOUN nt

ROM abbreviation of Read Only Memory INFOR

ROM
ROM m

ROM-Speicher <-s, -> NOUN m INFOR

CD-ROM <-, -(s)> [tse:de:ˈrɔm] NOUN f

CD-ROM INFOR abbreviation of Compact Disc Read Only Memory

CD-ROM m

DVD-ROM

DVD-ROM INFOR abbreviation of digital versatile disk read only memory

CD-ROM-Laufwerk <-(e)s, -e> NOUN nt INFOR

DVD-ROM-Laufwerk <-(e)s, -e> NOUN nt INFOR

Multimedia-CD-ROM <-, -(s)> NOUN f

CD-ROM-Brenner <-s, -> NOUN m INFOR

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文