немски » испански

Rat3 (Rätin) <-(e)s, Räte; -, -nen> NOUN m (f)

consejero(-a) m (f)

ECOFIN-Rat <-(e)s, ohne pl > [ˈɛkofɪn-] NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文