немски » испански

Phase <-, -n> [ˈfa:zə] NOUN f

2. Phase CHEM, PHYS, ELEK, ASTR:

fase f

REM-Phase <-, -n> [ˈrɛm-] NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文