немски » испански

Patientin <-, -nen> NOUN f

Patientin → Patient

Вижте също: Patient

Patient(in) <-en, -en; -, -nen> [paˈtsjɛnt] NOUN m(f)

Patient(in) <-en, -en; -, -nen> [paˈtsjɛnt] NOUN m(f)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文