немски » испански

Modell <-s, -e> [moˈdɛl] NOUN nt

1. Modell (Vorbild, Muster, Entwurf):

modelo m
machote m LatAm

2. Modell (Maler-/Fotomodell, Mannequin):

modelo mf

3. Modell ARCHIT:

Nullachtfünfzehn-Modell <-s, -e> NOUN nt fam abw

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文