немски » испански

Mann <-(e)s, Männer> [man, pl: ˈmɛnɐ] NOUN m

V-Mann <-(e)s, -Männer [o. -Leute]> [ˈfaʊman] NOUN m

Ex-Mann <-(e)s, -männer> NOUN m

SA-Mann <-(e)s, -Männer [o. -Leute]> NOUN m HIST

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文