немски » испански

Mal2 <-(e)s, -e [o. Mäler]> [ma:l, pl: ˈmɛ:lɐ] NOUN nt

mal [ma:l] ADV

3. mal fam (früher):

mal

4. mal fam (irgendwann):

mal

x-mal [ˈɪksma:l] ADV fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文