немски » испански

Lese <-, -n> [ˈle:zə] NOUN f

Lese-Schreib-Kopf <-(e)s, -Köpfe> NOUN m TECH

Schreib-Lese-Speicher <-s, -> NOUN m INFOR

Schreib-Lese-Zyklus <-, -Zyklen> NOUN m INFOR

Schreib-Lese-Kopf <-(e)s, -Köpfe> NOUN m INFOR

Lese- und Rechtschreibschwäche <-, ohne pl > NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文