немски » испански

EU-Land <-(e)s, -Länder> NOUN nt

Sterlingblock-Land <-(e)s, -Länder> NOUN nt

Dritte-Welt-Land <-(e)s, -Länder> [ˈ--ˈ--] NOUN nt

Wasser-Land-Flugzeug <-(e)s, -e> NOUN nt

Land- und Forstwirtschaft <-, -en> NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文