немски » испански

ABM-Kraft <-, -Kräfte> NOUN f WIRTSCH

Kraft-Wärme-Kopplung <-, ohne pl > [ˈ-ˈ----] NOUN f TÉC

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文