немски » испански

Kinder- und Jugendhilfegesetz <-es, -e> NOUN nt JUR

Kind <-(e)s, -er> [kɪnt] NOUN nt

Mutter-Kind-Pass <-es, -Pässe> [ˈ--ˈ--] NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文