немски » испански

Fluss1 <-es, Flüsse> [flʊs, pl: ˈflʏsə] NOUN m (Gewässer)

FlußUS NOUN m

Fluß → Fluss

Вижте също: Fluss , Fluss

Fluss1 <-es, Flüsse> [flʊs, pl: ˈflʏsə] NOUN m (Gewässer)

Flussschifffahrt, Fluss-Schifffahrt NOUN f <-, ohne pl >

Flussspat, Fluss-Spat NOUN m <-(e)s, -e> CHEM

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文