немски » испански

Flug <-(e)s, Flüge> [flu:k, pl: ˈfly:gə] NOUN m

Nonstop-Flug, Nonstopflug NOUN m <-(e)s, -flüge>

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文