немски » испански

S-Bahnhof <-(e)s, -höfe> [ˈɛsba:nho:f] NOUN m

U-Bahnhof <-(e)s, -höfe> [ˈu:ba:nho:f] NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文