немски » испански

Auto-Reverse-System <-s, -e> [aʊtoriˈvœ:ssɪstəm] NOUN nt

Drei-Liter-Auto <-s, -s> NOUN nt

Auto Call Back <- - -, ohne pl > [ˈaʊtokɔ:lbɛk] NOUN nt TEL

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文