немски » испански

Argument <-(e)s, -e> [arguˈmɛnt] NOUN nt

Apriori-Argument <-(e)s, -e> NOUN nt JUR

Totschlag-Argument <-(e)s, -e> NOUN nt abw fam

Aposteriori-Argument <-(e)s, -e> NOUN nt JUR

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文