немски » испански

Apparat <-(e)s, -e> [apaˈra:t] NOUN m

1. Apparat TECH:

Golgi-Apparat <-(e)s, -e> [ˈgɔlʤi-] NOUN m ANAT

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文