немски » испански

I . übertrieben [y:bɐˈtri:bən] VERB

übertrieben pp von übertreiben

II . übertrieben [y:bɐˈtri:bən] ADJ

III . übertrieben [y:bɐˈtri:bən] ADV

Вижте също: übertreiben

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文