немски » испански

Übergang1 <-(e)s, -gänge> [ˈ---] NOUN m

1. Übergang (das Überqueren):

paso m
cruce m

Übergang2 <-(e)s, ohne pl > NOUN m

1. Übergang (Übergangszeit):

2. Übergang (Übergangslösung):

PN-Übergang <-(e)s, -gänge> NOUN m ELEK

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文