немски » испански

Ärztin <-, -nen> [ˈɛrtstɪn] NOUN f

Ärztin → Arzt

Вижте също: Arzt

Arzt (Ärztin) <-es, Ärzte; -, -nen> [artst, pl: ˈɛrtstə] NOUN m (f)

Arzt (Ärztin) <-es, Ärzte; -, -nen> [artst, pl: ˈɛrtstə] NOUN m (f)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文