Преводи за „den“ в немски » гръцки речника (Отидете на гръцки » немски)

1. den akk sg/dat pl von der

2. den dat pl von die

3. den dat pl von das

Вижте също: der , das

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文