sieb в PONS речника

Преводи за sieb в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: acht

zu achten [o. acht]

Вижте също: Acht2, Acht1

Преводи за sieb в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

sieb Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文