sechs в PONS речника

Преводи за sechs в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: acht

zu achten [o. acht]

Вижте също: Acht2, Acht1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sechs в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

sechs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文