scherzhafte в PONS речника

Преводи за scherzhafte в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Преводи за scherzhafte в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

scherzhafte Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文